Reactie burgemeester Leontien Kompier op situatie rond corona

Beste Langedijkers,

Zoals onze Minister President Rutte het maandagavond verwoordde “De opgave waar we voor staan is heel groot”. Maandag 16 maart 2020, zal de geschiedenis ingaan als een historische dag, de dag dat de minister-president ons allemaal toespreekt over het coronavirus dat onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven.

Ook wij in de zes dorpen in Langedijk worden  geconfronteerd met dit nieuwe COVD-19 virus, beter bekend als het coronavirus. Sinds een week zijn er landelijke maatregelen afgekondigd. Sinds maandagavond 16 maart weten we hoe ernstig de situatie is en dat we geen idee hebben hoe lang deze crisis gaat duren. Maar een feit is, dat veel van ons ermee te maken gaan krijgen.

Waren de afgekondigde maatregelen in eerste instantie nog redelijk onschuldig en mochten we elkaar niet langer de hand schudden, de afgelopen dagen zien we dat de maatregelen per dag kunnen verschillen. En zoals onze premier zei, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen maatregelen van dag tot dag wijzigen. Op dit moment zijn we getroffen door een heel pakket aan maatregelen die fors ingrijpen in onze samenleving. De scholen dicht, alle horeca gesloten.

Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt! De maatregelen van het kabinet vragen van ieder van ons aandacht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ik vraag u met klem om deze maatregelen na te leven. Niet alleen voor u zelf, maar zeker ook voor de mensen om u heen. 

Voor horeca-, maar ook voor vrijwel alle andere ondernemers, zijn de door het kabinet genomen maatregelen keihard. Ook voor de ouderen onder ons voor wie alle sociale activiteiten wegvallen, zijn het moeilijke tijden. Het vraagt veel van de flexibiliteit van ouders en werkgevers om goed om te gaan met de sluiting van scholen en kinderopvang. Daarnaast zijn er vele andere inwoners die op welke manier dan ook getroffen worden door de maatregelen. Het raakt ons allemaal. 

Daarnaast zie ik om mij heen in Langedijk prachtige initiatieven, zoals de Facebookgroep Coronahulp Langedijk, ontstaan om elkaar te helpen. Dat geeft mij als burgemeester en ons als college veel vertrouwen. Vanuit de gemeente willen we het verbinden van vraag en aanbod, nieuwe initiatieven of andere mooie voorbeelden, graag ondersteunen. 

Vooralsnog moedig ik u aan om vooral zelf initiatief te nemen door hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben. Dat begint met een briefje in de brievenbus van de oudere buurtgenoot met uw aanbod om zo nu en dan eens samen telefonisch koffie te drinken. Tot het aanbieden van hulp bij onderwijs aan huis voor iemand zonder internetverbinding of computer. 

Langedijkers staan erom bekend dat ze omzien naar elkaar, ze zijn onderling sterk verbonden. Steun elkaar en help waar het kan of nodig is. Daar wil ik u bij voorbaat al voor bedanken en ook wil ik namens ons gemeentebestuur onze waardering uitspreken voor u allen en in het bijzonder voor allen waar nu een extra beroep op wordt gedaan.

We zijn trots op onze Langedijker cultuur en ons dorpse karakter. Nu is het moment dat we dit ook kunnen laten zien. Daarom doe ik een beroep op uw solidariteit. Heeft u tijd over, bent u bereid iets voor uw mede dorpsgenoten te doen, laat het ons weten. 

Ten slotte, Mark Rutte zei: ”We laten u niet in de steek!” Een uitspraak waar wij, vanuit ons gemeentebestuur graag bij aansluiten. Ook wij laten u niet in de steek. “Samen komen we deze moeilijke periode te boven!”

Leontien Kompier.
Uw burgemeester

Portretfoto van burgemeester Leontien Kompier

Op deze pagina vindt u meer informatie over het coronavirus en de maatregelen.