Onderzoek naar de toekomst van Langedijk

Sinds maart 2015 is er een onderzoek naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk gaande.

 • Toekomstige opgaven zijn uitdaging

  30 maart 2017

  In de afgelopen maanden heeft Bureau Berenschot, in opdracht van burgemeester en wethouders van Langedijk, een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

 • Informatieavond toekomst Langedijk

  21 maart 2017

  Op maandagavond 3 april kunnen alle geïnteresseerden naar de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk zich hierover laten informeren op het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur (met een inloop vanaf 19.30 uur).

 • Enquête toekomst Langedijk

  03 maart 2017

  Ga direct naar het onderzoek: http://bit.ly/2lTa2TT. Bureau Berenschot voert in opdracht van de gemeente Langedijk een onderzoek uit naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daar wil gemeente Langedijk ook graag haar bewoners bij betrekken.

 • Onderzoek toekomst Langedijk in volle gang

 • Onderzoek naar toekomstmogelijkheden

  13 december 2016

  Een extern bureau onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad sprak in week 50 over het onderzoeksvoorstel. Het college van burgemeester en wethouders kreeg daarbij een aantal suggesties vanuit de raad mee. Vanaf week 51 het onderzoek daadwerkelijk van start.

 • Aanvullend onderzoek naar (bestuurlijke) toekomst Langedijk

  09 november 2016

  Op 25 oktober heeft de gemeenteraad het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ besproken.

 • Document 'Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk'

  05 oktober 2016, pdf, 1MB

  Op woensdag 5 oktober 2016 ontvangt de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ met daarbij een voorstel om op basis van het document de voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ als de meest aansluitende samenwerkingsvorm voor verder onderzoek. Bestuurlijke fusie zou – volgens het document – de meeste problemen oplossen die in de SWOT-analyse naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad zal op dinsdag 25 oktober tijdens een extra raadsvergadering het document behandelen.

 • Goede opkomst bij inwonersgesprekken

  02 september 2016

  Op donderdag 1 september heeft de gemeenteraad met inwoners gesproken over de toekomst van Langedijk. Zo’n 60 inwoners hadden zich aangemeld voor de gesprekstafels. Aan acht verschillende gesprekstafels gaven inwoners hun mening over de ontwikkelingen in Langedijk.

 • Eerste stappen gezet in onderzoek

  11 mei 2016

  De gemeenteraad van Langedijk heeft de eerste stappen gezet in het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk. Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor gemeenteraad, college en managementteam. Hierin is gesproken over de toekomstvisie en er is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.