Onderzoek naar de toekomst van Langedijk

Sinds maart 2015 is er een onderzoek naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk gaande.

 • College: "Volgende stap in fusieproces"

  17 november 2017
  Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar een ambtelijke fusie met Heerhugowaard.

 • Raadsmemo gespreksverslagen ambtelijke fusie

  03 augustus 2017, pdf, 391kB

  Het college heeft, in de maanden juni en juli 2017, als 1e stap verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Alkmaar en Schagen en van het bestuur van de werkorganisatie BUCH. De logische eerste en ook belangrijkste vraag die tijdens de gesprekken met de mogelijke partners aan de orde is gesteld is of er bij hen de bereidheid bestaat om te komen tot een ambtelijke fusie met Langedijk.

 • Ambtelijke fusie

  15 juni 2017

  Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van het rapport van Bureau Berenschot en de eerder uitgevoerde onderzoeken, de keuze gemaakt voor ambtelijke fusie.

 • Toekomstige opgaven zijn uitdaging

  30 maart 2017

  In de afgelopen maanden heeft Bureau Berenschot, in opdracht van burgemeester en wethouders van Langedijk, een onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

 • Informatieavond toekomst Langedijk

  21 maart 2017

  Op maandagavond 3 april kunnen alle geïnteresseerden naar de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk zich hierover laten informeren op het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.30 uur (met een inloop vanaf 19.30 uur).

 • Enquête toekomst Langedijk

  03 maart 2017

  Ga direct naar het onderzoek: http://bit.ly/2lTa2TT. Bureau Berenschot voert in opdracht van de gemeente Langedijk een onderzoek uit naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daar wil gemeente Langedijk ook graag haar bewoners bij betrekken.

 • Onderzoek naar toekomstmogelijkheden

  13 december 2016

  Een extern bureau onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad sprak in week 50 over het onderzoeksvoorstel. Het college van burgemeester en wethouders kreeg daarbij een aantal suggesties vanuit de raad mee. Vanaf week 51 het onderzoek daadwerkelijk van start.

 • Aanvullend onderzoek naar (bestuurlijke) toekomst Langedijk

  09 november 2016

  Op 25 oktober heeft de gemeenteraad het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ besproken.

 • Document 'Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk'

  pdf, 1MB

  Op woensdag 5 oktober 2016 ontvangt de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ met daarbij een voorstel om op basis van het document de voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ als de meest aansluitende samenwerkingsvorm voor verder onderzoek. Bestuurlijke fusie zou – volgens het document – de meeste problemen oplossen die in de SWOT-analyse naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad zal op dinsdag 25 oktober tijdens een extra raadsvergadering het document behandelen.

 • Goede opkomst bij inwonersgesprekken

  02 september 2016

  Op donderdag 1 september heeft de gemeenteraad met inwoners gesproken over de toekomst van Langedijk. Zo’n 60 inwoners hadden zich aangemeld voor de gesprekstafels. Aan acht verschillende gesprekstafels gaven inwoners hun mening over de ontwikkelingen in Langedijk.

 • Eerste stappen gezet in onderzoek

  11 mei 2016

  De gemeenteraad van Langedijk heeft de eerste stappen gezet in het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk. Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor gemeenteraad, college en managementteam. Hierin is gesproken over de toekomstvisie en er is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.