Zoekresultaten

420 resultaten voor ‘’

 • Westrand Sint Pancras

  De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Verslag- en besluitenlijst 14 februari 2018

  16 oktober 2018, pdf, 25kB
 • Programmabegroting 2019

  22 november 2018, pdf, 3MB
 • Riolering

  Elk pand in Langedijk heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijke riool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Dit wordt geheel bekostigd vanuit de inkomsten uit de rioolheffing die Langedijkers jaarlijks betalen. Dit is een belasting die de gemeente elk jaar heft bij eigenaren van panden.

 • Drank en alcohol

  Wilt u een horecabedrijf of een slijtersbedrijf openen of overnemen? Hierna vindt u meer informatie over de benodigde Drank- en Horecavergunning.

 • Programmabegroting 2017

  pdf, 5MB
 • Klachtenregeling

  De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bestuursorgaan of medewerker (een ambtenaar, een wethouder) van de gemeente.

 • Ondernemen in Langedijk

  Langedijk is een broedplaats voor ondernemers.

 • Verslag- en besluitenlijst 19 september 2018

  16 oktober 2018, pdf, 362kB