Zoekresultaten

274 resultaten voor ‘’

 • Westrand Sint Pancras

  De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Klachtenregeling

  De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bestuursorgaan of medewerker (een ambtenaar, een wethouder) van de gemeente.

 • Ondernemen in Langedijk

  Langedijk is een broedplaats voor ondernemers.

 • Privacystatement

  24 oktober 2018

  De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente. Of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt.

 • Actuele berichten

 • Anti-discriminatie

  Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan bij het Meldpunt Discriminatie terecht. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie bij een sollicitatie, ongelijke behandeling vanwege een handicap of discriminatie vanwege een geloofsovertuiging. U kunt hiervan melding doen bij Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord.

 • Welstandscommissie

  In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

 • Accountmanager bedrijven

  De accountmanager voor bedrijven is de contactpersoon voor ondernemers en fungeert als schakel tussen ondernemer en gemeente. Uw vooruitgeschoven post bij de lokale overheid.

 • Mandaatregeling

  De mandaatregeling bevat algemene voorwaarden voor mandaatverlening.