Verkiezingen

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing.

Werken op een stembureau

Op dit moment hebben wij voldoende aanmeldingen als stembureaulid.

Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing?

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.
U kunt vanaf 4 januari tot en met 1 februari 2021 een ondersteuningsverklaring invullen (dit is vanaf 4 weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling).

•    Vanwege coronamaatregelen willen we een minimaal aantal wachtende bezoekers in de publiekshal van het gemeentehuis. Komt u alleen, dan is een afspraak niet nodig. Wel is het aan te raden voor uw eigen veiligheid om van te voren even contact op te nemen zodat u niet hoeft te wachten in de publiekshal. Komt u met een grotere groep? Neem dan eerst contact op met de gemeente om een tijdstip af te spreken.
•    In het gemeentehuis vult u het formulier ondersteuningsverklaring verder in.
•    U toont uw identiteitsbewijs.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen: 
•    Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing.
•    Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald.
•    Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).