Verklaring omtrent goed gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de verklaring omtrent het gedrag zou krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Direct regelen

Kosten

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2017).

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? De gratis VOG voor vrijwilligers vraagt u niet aan bij de gemeente. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Aanvraag

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Justis beslist of u de VOG krijgt. 

Wilt u uw aanvraag online indienen via Justis? Dat kan niet altijd. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet. Houd uw burgerservicenummer, DigiD en iDeal-gegevens bij de hand.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis.

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal al binnen anderhalve week.

Aanpak

Allereerst maakt u een afspraak bij de gemeente.

U betaalt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft uw machtiging nodig met:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.