Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

Voorwaarden

U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kunt u op z'n vroegst 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven. De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.
   

Direct regelen

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.
 

Aanpak

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Om uw verhuizing door te geven aan de gemeente heeft u nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Een kopie van uw koop- of huurcontract;
 • Als u bij iemand gaat inwonen:
  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner;
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
    

Briefadres aanvragen

Als u geen woonadres heeft in Nederland, maar wel in Nederland verblijft, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont, kunt u een briefadres aanvragen. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 

Boete bij onjuiste gegevens

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen. Dit kan beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).
 

Relevante links