Uittreksels

Bij de gemeente kunt u verschillende soorten uittreksels aanvragen:

  •     uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP),
  •     uittreksels uit de burgerlijke stand.

Maak hieronder uw keuze.

 

Algemeen uittreksel

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats en uw woonadres. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats en uw woonadres. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel vorige woonadressen

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en uw vorige woonadressen. Het uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar in het Nederlands.

Uittreksel oudergegevens

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en de namen van uw ouders. Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel datum vestiging

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres, de datum waarop u in gemeente Langedijk bent gaan wonen, de datum waarop u op uw huidige adres bent gaan wonen en de datum waarop u in Nederland bent gaan wonen. Het uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar in het Nederlands.

Uittreksel nationaliteit

Hierop staan vermeld uw naam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum en -plaats, uw woonadres en uw nationaliteit(en). Het uittreksel is verkrijgbaar in het Nederlands en in een andere taal.

Uittreksel geboorteakte

Hierop staan vermeld uw voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, wie de ouders zijn. Als de geboortetijd bekend is, staat die ook op de akte.

Uittreksel huwelijksakte

Hierop staan vermeld uw voor- en achternamen vóór het sluiten van het huwelijk, de geboortedag en -plaats van uzelf en van uw partner, al uw voor- en achternamen na het sluiten van het huwelijk, de datum waarop u getrouwd bent, de plaats waar u getrouwd bent, de voor- en achternamen van uw ouders en van de ouders van uw partner, de voor- en achternamen van de getuigen.

Uittreksel Akte van partnerschapsregistratie

Hierop staan vermeld al uw voor- en achternamen voor de registratie van het partnerschap, uw geboortedag en –plaats, al uw voor- en achternamen na de registratie van het partnerschap, de dag en de plaats van de registratie, de voor- en achternamen van uw ouders en van de ouders van uw partner, de voor- en achternamen van de getuigen.

Uittreksel overlijdensakte

Hierop staan vermeld de voor- en achternamen van de overledene, plaats en dag van geboorte van de overledene (als deze informatie bekend is), de woon- of verblijfplaats van de overledene, de datum en het tijdstip van overlijden (als dat bekend is), de plaats van het overlijden, de voor- en achternamen van de persoon met wie de overledene getrouwd of geregistreerd partner was ten tijde van het overlijden en daarvoor.