Uittreksels

Direct regelen

Bij de gemeente kunt u verschillende soorten uittreksels aanvragen:

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP);
 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita);
 • Bewijs van Nederlanderschap.
   

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten.
 

Attestatie de vita

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een attestatie de vita, ofwel een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent.
 

Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben.

Kosten

 • Een uittreksel BRP: € 7,00;
 • Het bewijs van in leven zijn, de attestatie de vita Nederlands model: € 7,00;
 • De attestatie de vita voor gebruik in het buitenland: € 12,90;
 • Het bewijs van Nederlandschap: € 7,00.

Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis (tarieven 2017).

Aanvraag

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor online een afspraak en kies voor 'Uittreksels'. U wordt gevraagd om u tijdens de afspraak te legitimeren. Neem daarom mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Contant geld of uw pinpas.

Voordat het uittreksel aan u wordt overhandigd, wordt u verzocht te betalen. Dit kan contant of via pin. U krijgt het uittreksel na betaling direct mee.
 

Inzien en wijzigen gegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens. Wilt u uw eigen gegevens inzien? U kunt kosteloos uw eigen persoonsgegevens bij de gemeente inzien. Alleen na een afgeronde adoptie of geslachtsverandering kunt u de gegevens wijzigen bij de gemeente. U kunt ook aangeven dat u geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt.


Relevante links