Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Wanneer u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel uit deze burgerlijke stand nodig. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Let op: een uittreksel uit de burgerlijke stand hoeft u bijna nooit te overleggen. Over het algemeen zijn het alleen pensioenfondsen die om dit uittreksel vragen. Verder wordt in bijna alle gevallen een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) bedoeld.

Voorwaarden

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen. Voor een uittreksel of afschrift van de volgende akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

  • Geboorteakte;
  • Overlijdensakte;
  • Huwelijksakte;
  • Akte van partnerschapsregistratie.

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

  • Akte van beëindiging partnerschap;
  • Echtscheidingsakte.

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag.
 

Direct regelen

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017).

Aanvraag

U vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor online een afspraak en kies voor 'Uittreksel burgerlijke stand'. U wordt gevraagd om u tijdens de afspraak te legitimeren. Neem daarom mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Contact geld of uw pinpas.

Voordat het uittreksel aan u wordt overhandigd, wordt u verzocht te betalen. Dit kan contact of via pin. U krijgt het uittreksel na betaling direct mee.
 

Relevante links