Reclame en promotie

U kunt op verschillende manieren reclame maken in gemeente Langedijk. In de gemeente zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Reclame op het pand;
 • Flyers uitdelen;
 • Reclameborden plaatsen (driehoeksborden);
 • Spandoeken ophangen.
   

Reclame op een pand

Het ophangen van reclame op uw pand in de vorm van lichtreclame of een bord, valt onder 'bouwen'. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dat doet u via het Omgevingsloket Online op www.olo.nl. U vindt daar meer informatie.
 

Flyeren

U mag in Langedijk flyers uitdelen. U hebt daar wel ontheffing voor nodig. Ook moet u de flyers, die mensen op de grond gooien, weer opruimen. Als u wilt flyeren tijdens een evenement hebt u toestemming van de organisator nodig. Als u flyert in een winkelcentrum, moet u toestemming hebben van de eigenaar.
 

Reclameborden plaatsen (driehoeksborden)

Als u driehoeksborden wilt plaatsen, moet u dit van tevoren melden bij de afdeling APV van de gemeente. De volgende regels gelden dan sowieso:

 • Het plaatsen van de borden mag geen schade, gevaar of hinder veroorzaken;
 • U plaatst de borden maximaal 3 weken voordat de activiteit begint;
 • U verwijdert de borden maximaal 3 dagen na afloop van de activiteit;
 • U plaatst maximaal 20 borden.
   

Spandoeken ophangen

Als u een spandoek wilt ophangen, dan meldt u dit van tevoren bij de afdeling APV van de gemeente. De voorwaarden zijn:

 • Het plaatsen van de spandoeken mag geen schade, gevaar of hinder veroorzaken;
 • U hangt de spandoeken maximaal 3 weken voordat de activiteit begint op;
 • U verwijdert de spandoeken maximaal 3 dagen na afloop van de activiteit.
   

Aanpak

Als u driehoeksborden plaatst of een spandoek ophangt, dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit om te voorkomen dat de borden worden verwijderd. U meldt dit door een mail te sturen naar apv@gemeentelangedijk.nl. U doet bij uw melding de volgende informatie:

 • Een afbeelding van de te plaatsen borden/spandoeken;
 • De locaties waar u de borden/spandoeken gaat plaatsen.

Als u driehoeksborden wilt plaatsen of spandoeken wilt ophangen ter promotie van een evenement dat niet in Langedijk plaatsvindt, moet u aangeven wat de relatie is tussen uw evenement en de inwoners van Langedijk.
 

Kosten

Het doen van een melding is kosteloos.
 

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VVH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.
 

Relevante links