Overlijden

Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de begrafenisondernemer het voor u doet.

Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt aangepast.

 

Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar. Er kunnen tenminste 2 personen in een graf worden begraven. Op het oude gedeelte van de begraafplaats in Sint Pancras en op de begraafplaats Oostervaart kunnen 3 personen in een graf begraven worden. De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente.

 

Voorwaarden

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Direct regelen

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 12,90 (tarief 2017).

Aanvraag

De begrafenisondernemer doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt dit ook zelf doen. Doe dit voor de begrafenis of crematie.

Aanpak

U maakt allereerst een afspraak bij de gemeente.

Om aangifte te doen van iemands overlijden, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
  • bij natuurlijke doodsoorzaak: de verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij onnatuurlijke doodsoorzaak: de verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: de verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen

Let op

Uitstel begrafenis of crematie

U moet een overledene uiterlijk zes werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. De redenen voor uitstel krijgen van de begrafenis of crematie zijn bijvoorbeeld:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • onderzoek op het lichaam vanwege een misdrijf
  • de slechte lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind

Graf overschrijven

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren. Is de huurder van het graf overleden? U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.