Naamswijziging

Wanneer u uw achternaam wilt wijzigen, kunt u dit aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt uw nieuwe naam toegevoegd aan uw geboorteakte.

Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaar voor het kind gezorgd hebben. Dit is:

  • 3 jaar voor kinderen vanaf 12 jaar
  • 5 jaar voor kinderen tot 12 jaar

Voornaam wijziging

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

Heeft de rechtbank de wijziging van uw naam goedgekeurd? De gemeente verwerkt deze beslissing in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente waar u geboren bent, voegt ook een vermelding toe aan de geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens worden ook geïnformeerd.

Aanvraag

U stuurt het aanvraagformulier naar de screeningsautoriteit Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie).

Termijn

U stuurt het aanvraagformulier naar Justis. Justis controleert uw gegevens en neemt contact op met u en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of uw achternaam wordt gewijzigd. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging.

Aanpak

Voor de wijziging van uw achternaam betaalt u bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • geboorteakte(n) van de persoon van wie de naam wordt gewijzigd
  • akte van echtscheiding (als die van toepassing is)
  • schriftelijke aanvraag van wijziging
  • voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank)

Let op: een geboorteakte moet recent zijn aangevraagd. Een akte mag bij deze aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken bij Justis. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Doe dit binnen 6 weken na het besluit.

Let op

U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam.

Het maakt niet uit of u een man of een vrouw bent. U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

  • bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

U dient het verzoek in bij de gemeente. Dit kan aan de balie.

Uitvoeringsinstantie

Justis, team verlening & toetsing