Legalisatie

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U heeft bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u een visum moet aanvragen voor een reis. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde (visum-)formulier.

De ambtenaar van de gemeente vergelijkt de handtekening die u zet op het document, met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Waarmerken kopie of afschrift

U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. Dit kan nodig zijn als u een formele transactie doet. Een formele transactie is bijvoorbeeld het kopen van een huis. Als u een huis koopt, heeft u een gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De gemeente waarmerkt geen diploma's.

U vraagt het waarmerk persoonlijk aan bij de gemeente. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen.

Voorwaarden

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Direct regelen

Kosten

Aan de legalisatie van uw handtekening en het waarmerken van documenten zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag

U legaliseert uw handtekening of laat uw document waarmerken bij de gemeente. Maak uw afspraak online.

Termijn

U krijgt de legalisatie of het gewaarmerkte document meteen mee.

Aanpak

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt ondertekenen (legalisatie handtekening)
  • of het document of afschrift dat u wilt laten waarmerken

U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.