L

  • LangedijkerPas

  • Leerlingenvervoer

    De gemeente regelt leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt.

  • Legalisatie

    Met de legalisatie van uw handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document echt van u is. Voor officiële transacties kunt u een kopie of afschrift laten waarmerken.