Geregistreerd partnerschap

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u aangifte doen. U doet aangifte in uw gemeente of in de gemeente waar uw partner woont.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U doet de aangifte minstens 2 weken voor de grote dag. De aangifte is één jaar geldig.

Voorwaarden

De gemeente controleert of u:

 • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan.
 • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
 • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
 • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

De aangifte van het geregistreerd partnerschap is gratis. De kosten voor een akte van registratie van een partnerschap zijn € 12,90 (tarief 2017).

Aanvraag

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Aanpak

Maak online een afspraak met de gemeente. De gemeente kan onder andere vragen om:

 • geboortebewijs
 • geldig identiteitsbewijs
 • afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarin een verklaring burgerlijke staat en nationaliteit
 • de gegevens van de getuigen

Let op

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Het geregistreerd partnerschap kan op de volgende wijzen eindigen:

 • u zet het geregistreerd partnerschap om in een huwelijk
 • een van beiden komt te overlijden
 • via de rechter. Als u kinderen ouder dan 18 jaar heeft dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en ouderschapsplan naar de rechtbank.
 • via de notaris of advocaat. Als u geen kinderen heeft kan het verzoek tot beëindiging worden opgesteld door een notaris. Uw advocaat dient een 'eenzijdig verzoek' in bij de rechtbank. De notaris of advocaat stuurt vervolgens uw verzoek naar de gemeente en het partnerschap is pas beëindigd na inschrijving door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.