Geboorte

Na aangifte, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen die dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.

Voorwaarden

De vader of moeder moet aangifte doen. Kan de vader of moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door:

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was
  • een bewoner van het huis waar het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Direct regelen

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 12,90 (tarief 2017).

Aanpak

Allereerst maakt u een afspraak bij de gemeente.

Om geboorteaangifte te doen, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
  • eventueel uw trouwboekje
  • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing). Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen.
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, als dat nodig is