Erkenning

Direct regelen

Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader.
U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

  • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
  • tegelijk met de geboorteaangifte
  • op een later moment

Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig.

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank.

 

Kosten

Erkenning kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017).

Aanvraag

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren. Voor de naamkeuze geeft u de achternaam van uw (ongeboren) kind door aan de gemeente.

 

Aanpak

U dient uw kind persoonlijk te erkennen aan de balie bij de gemeente. Maak online een afspraak. U moet de volgende documenten meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan
  • toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon
  • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind)