Emigratie

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Aanvraag

U doet de melding bij de gemeente, binnen 5 dagen voor uw vertrek. Maak online een afspraak.
Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

 

Aanpak

In uw schriftelijke verklaring moet staan:

 • in welk land u zult verblijven
 • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
 • de datum waarop u verhuist

Daarnaast moet een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd..

Let op

Nationaliteit opgeven

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Voor de verklaring van afstand geldt:

 • u bent meerderjarig.
 • u heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 • kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 • wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

De gemeente heeft voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. U moet hiervoor meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van een andere nationaliteit

U kunt de verklaring van afstand afleggen bij de gemeente. U ondertekent deze zelf.