Echtscheiding

U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de registers van de burgerlijke stand, is het officieel. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen. De melding moet binnen 6 maanden na de beslissing van de rechter gedaan zijn.

Aanvraag

U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. Maak hiervoor online een afspraak. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Als uw huwelijk buiten Nederland is voltrokken moet de inschrijving plaats vinden bij de burgerlijke stand van Den Haag.

Aanpak

Om een echtscheiding te melden, heeft u nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)