Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft voor delen van gemeente Langedijk wat daar gebouwd mag worden. Een bestemmingsplan wordt elke tien jaar aangepast.
 

Waar vindt u de bestemmingsplannen?

U kunt de bestemmingsplannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Wanneer raadpleegt u een bestemmingsplan?

Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Dit doet u ook als u een onderdeel van het gebouw wilt aanpakken, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wilt vestigen, is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien.
 

Aanpak

Afwijking van bestemmingsplan

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken. Dit kan op verschillende manieren:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u een tijdelijk onderkomen plaatst;
  • Binnenplanse afwijking: als u wilt afwijken zoals in het plan staat beschreven;
  • Buitenplanse afwijking: als u anders wilt afwijken dan in het plan staat beschreven;
  • Met een speciaal (groter) project. Voorzie uw aanvraag van een goede ruimtelijke onderbouwing.

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u via het Omgevingsloket Online. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.

 

Wijziging van bestemmingsplan

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, heeft u nodig:

  • Een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is;
  • Tekeningen van het bouwwerk en de omgeving;
  • Een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving.

Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.

Maak afspraak voor informatieaanvraag

 

 

Relevante links

 

Vragen?

Wilt u informatie opvragen over een bestemmingsplan? Plan dan een afspraak in met afdeling Vergunningen. Kies bij het maken van een afspraak voor 'Bestemmingsplan, informatieaanvraag'.