Adoptie

Adoptie Nederlandse kinderen

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Een uitzondering geldt voor lesbische vrouwen. Krijgt 1 van de vrouwen een kind, dan kan de partner voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. De vrouwen hoeven niet 3 jaar te hebben samengeleefd.

 

Adoptie buitenlandse kinderen

U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook homoseksuele paren kunnen een verzoek doen.

Voorwaarden

Als u een Nederlands kind wilt adopteren, zijn de belangrijkste voorwaarden: 

  • de adoptie is in het belang van het kind. 
  • de oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie. 
  • u bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind. 
  • u bent niet de grootouders van het kind. 
  • u heeft samen met uw partner minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
  • wanneer u alleen een kind adopteert, moet u het kind gedurende drie jaar hebben verzorgd en opgevoed.

 

Als u een buitenlands kind wilt adopteren, zijn overige voorwaarden: 

  • bij adoptie door een homoseksueel paar moet het land van herkomst adoptiekinderen beschikbaar stellen voor paren van gelijk geslacht.
  • soms is adoptie door een homoseksueel paar niet mogelijk, maar wel adoptie door 1 persoon. De partner kan later het kind ook adopteren.
  • extra voorwaarde is dat de partners in de tussentijd samen het kind hebben verzorgd en opgevoed.
  • u heeft beginseltoestemming gekregen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U heeft toestemming om een buitenlands kind te adopteren.

Aanvraag

Adoptie Nederlands kind

Neem contact op met een advocaat. Hij of zij helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Als de rechter toestemming geeft voor adoptie, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.

 

Adoptie buitenlands kind

U vraagt de beginseltoestemming aan bij de minister van Veiligheid en Justitie. Voor achtergrondinformatie en begeleiding kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningen.