Burgerlijk wetboek boek 1

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656