Standplaatsvergunning

U hebt een standplaatsvergunning nodig als u buiten, vanaf een vaste plaats in openbaar gebied, een product of dienst wilt aanbieden, verkopen of afleveren. U gebruikt dan bijvoorbeeld een wagen of een kraam. U heeft ook een vergunning nodig als u dit tijdelijk doet.
 

Wat is een standplaats?

Een standplaats is een vaste plaats in openbaar gebied. De plaats wordt ingenomen gedurende vaste dagdelen voor een bepaalde periode. Als een plaats alleen wordt ingenomen tijdens een weekmarkt of een evenement, is er geen sprake van een standplaats.
 

Vaste standplaats

Als u bijvoorbeeld gedurende een jaar vanaf een vaste plaats iets verkoopt, is er sprake van een vaste standplaats. Er zijn in de gemeente Langedijk diverse vaste standplaatsen aangewezen. Om voor die standplaatsen in aanmerking te komen, moet u een vergunning aanvragen.

Er zijn nu geen vergunningen voor vaste standplaatsen beschikbaar. U kunt daarom nu geen aanvraag indienen. Wanneer er vergunningen beschikbaar komen, kunt u op deze pagina meer lezen over de verdeelcriteria en wordt het aanvraagformulier hier geplaatst.
 

Tijdelijke standplaats

Een tijdelijke standplaats neemt u alleen in tijdens een bepaalde periode in het jaar. Voorbeelden hiervan zijn een oliebollenkraam, kerstbomenverkoop of een wagen voor bevolkingsonderzoek. Hiervoor zijn geen plaatsen aangewezen. Voor een tijdelijke standplaats moet u een vergunning aanvragen. Dat kan via het formulier op deze pagina. 
 

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een tijdelijke standplaats in gemeente Langedijk zijn:

  • 1 dag: € 16,30
  • Seizoensgebonden standplaats: € 55,75

Aanvraag

Als u een vergunning voor een tijdelijke standplaats wilt aanvragen, vult u het formulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden volledig in. Voeg de stukken zoals vermeld op het aanvraagformulier eraan toe. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Wij behandelen uw aanvraag volgens de reguliere procedure. Dat betekent dat wij binnen 8 weken op uw aanvraag moeten beslissen. Als daar een reden voor is, kunnen wij die termijn één keer verlengen met maximaal 8 weken.

Houd rekening met deze doorlooptijd bij het indienen van uw aanvraag.
 

Over de vergunning

De vergunning voor een tijdelijke standplaats is geldig voor de duur zoals op de vergunning is aangegeven. De vergunning is persoons- en locatiegebonden en is niet overdraagbaar.
 

 

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.