Reclame en promotie

U kunt op verschillende manieren reclame maken in gemeente Langedijk. Voor reclame op een pand of verlichte reclame heeft u een vergunning nodig. Het plaatsen van tijdelijke reclameborden is toegestaan als het van tevoren is gemeld bij de gemeente. En voor het uitdelen van flyers gelden weer andere regels. U leest er alles over op deze pagina.

Reclame op een pand

Het ophangen van reclame op een pand in de vorm van lichtreclame of een bord, valt onder 'bouwen'. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Voor meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de website van Omgevingsloket Online.

Verlichte reclame

Voor verlichte reclame moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen, ook als het geen bouwwerk is. Dat moet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  U vraagt een omgevingsvergunning aan via de website van Omgevingsloket Online.

Flyeren

U mag in Langedijk flyers uitdelen. De flyers die mensen op de grond gooien, moet u opruimen. Als u wilt flyeren tijdens een evenement hebt u toestemming van de organisator nodig. Voor flyeren in een winkelcentrum vraagt u toestemming van de eigenaar.

Reclameborden (driekhoeksborden) en spandoeken

Als u reclameborden of spandoeken wilt plaatsen, moet u dit uiterlijk 8 weken voor gewenste plaatsingsdatum melden bij de gemeente. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. Voor het plaatsen van reclameborden gelden de volgende regels:

  • Het plaatsen van de borden mag geen schade, gevaar of hinder veroorzaken;
  • U plaatst de borden niet eerder dan 3 weken voordat de activiteit begint;
  • U verwijdert de borden uiterlijk 3 dagen na afloop van de activiteit;
  • U plaatst maximaal 20 borden;
  • Op de beoogde locatie liggen geen kabels en leidingen in de grond.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat het plaatsen van reclameborden in de gemeente Langedijk niet meer vergunningplichtig is voor evenementen. Wel bent u verplicht zich te houden aan de volgende algemene voorwaarden:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg;
  • Het beoogde gebruik levert geen gevaar op voor het veilige gebruik van de weg;
  • Het beoogde gebruik vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • Het beoogde gebruik, op zichzelf of in verband met de omgeving, voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Kosten

Melding doen van een te plaatsen spandoek of reclamebord is gratis.

Aanpak

Voor reclame op een pand of verlichte reclame heeft u een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via de website van Omgevingsloket Online.

U meldt het plaatsen van reclameborden of spandoeken aan via dit meldingsformulier reclameborden.

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.

Relevante links