Horecavergunning

Als een horecabedrijf begint, wijzigt of overneemt, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Maar het kan zijn dat u geen vergunning nodig hebt. U leest hierover meer op deze pagina.
 

Categorieën horecabedrijven

In de gemeente Langedijk zijn horecabedrijven ingedeeld in 4 categorieën. Categorie 1 is de zwaarste categorie en categorie 4 de lichtste. De indeling is als volgt:

 • Categorie 1: discotheek, dancing.
 • Categorie 2: dorpscafé, brasserie, zalenverhuur, restaurant/hotel, grandcafé
 • Categorie 3: lunchroom, ijssalon, snackbar.
 • Categorie 4: wijk-/buurtcentra, sociaal-culturele voorzieningen, jongerencentra, kantines van    sportverenigingen (zogenaamde paracommerciële horeca), horecabedrijf bij een winkel.
   

Sluitingstijden per categorie

 • Categorie 1: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag tot 02.00 uur. Vrijdag- en zaterdagnacht tot 04.00 uur. Daarbij geldt wel dat na 01.00 uur geen bezoekers meer mogen worden binnengelaten.
 • Categorie 2: maandag tot en met zondag tot 02.00 uur.
 • Categorie 3: maandag tot en met zondag tot 24.00 uur.
 • Categorie 4: maandag tot en met zondag tot 24.00 uur.
   

Wanneer hebt u geen vergunning nodig?

U hebt niet altijd een vergunning nodig voor het beginnen of overnemen van een horecabedrijf. Een vergunning is niet nodig als:

 • Uw horecabedrijf is gevestigd in een winkel en dezelfde sluitingstijden heeft (bijv. een zitgedeelte bij een bakkerij).
 • U een horecabedrijf vestigt in een zorginstelling.
 • U een horecabedrijf vestigt in een school.
 • U een horecabedrijf vestigt in een museum.
 • Uw horecabedrijf een bedrijfskantine is.
 • Uw horecabedrijf een paracommercieel horecabedrijf is (zie categorie 4 hiervoor).
   

Wijziging van uw horecabedrijf

U moet een nieuwe exploitatievergunning aanvragen als u iets wijzigt in uw horecabedrijf. Bijvoorbeeld een nieuwe activiteit die u aan uw bedrijf toevoegt. Uw bedrijf kan daardoor in een andere categorie vallen, en dan hebt u een nieuwe vergunning nodig.
 

Als u wel een vergunning nodig hebt

Als uw bedrijf niet valt onder de uitzonderingen, dan hebt u een vergunning nodig. Wij kunnen uw exploitatievergunning weigeren op een aantal gronden:

 • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf.
 • De openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf.
 • De bestemming van het pand op grond van het bestemmingsplan.
 • De verklaring omtrent gedrag van de aanvrager.
 • Als vermoed wordt dat strafbare feiten worden gepleegd met het horecabedrijf (Bibob).
   

De woon- en leefsituatie en de openbare orde

De leefomgeving in de buurt van een horecabedrijf kan onder druk staan. Of de openbare orde kan in gevaar komen. Dat beoordelen wij. Als aannemelijk is dat de leefomgeving of openbare orde onder druk komt te staan, dan kunnen wij uw exploitatievergunning weigeren.

Het bestemmingsplan

Wij moeten uw exploitatievergunning weigeren als de vestiging of wijziging van het horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan geen horecabedrijf toestaat op de locatie, dan krijgt u geen exploitatievergunning.

Verklaring Omtrent Gedrag

Als u geen Verklaring Omtrent Gedrag toestuurt bij de aanvraag, kunnen wij uw geen vergunning verlenen. De Verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur)

Als u een exploitatievergunning aanvraagt voor het vestigen of overnemen van een horecabedrijf, wordt altijd uw strafrechtelijk verleden onderzocht. Met dit Bibob-onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. U dient onder andere het Bibob-vragenformulier in te vullen dat u van de gemeente ontvangt. Zo onderzoekt de gemeente of de kans groot is dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden zoals het witwassen van geld. De gemeente kan dit Bibob-onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning al hebt kan de gemeente uw onderneming nog onderzoeken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de vergunning geweigerd dan wel ingetrokken.

Eerst wordt intern door de vakafdeling een onderzoek uitgevoerd. Indien nodig wordt daarna advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (beslistermijn: minimaal 8 en maximaal 12 weken). Houd rekening met de doorlooptijd bij het indienen van uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een exploitatievergunning bedragen € 246,40.

Aanvraag

U kunt een exploitatievergunning aanvragen via het formulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. U doet daar de stukken bij zoals vermeld op het aanvraagformulier. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Wij behandelen uw aanvraag volgens de reguliere procedure. Dat betekent dat wij binnen 8 weken op uw aanvraag moeten beslissen. Als daar een reden voor is, kunnen wij die termijn één keer verlengen met maximaal 8 weken. Het kan zijn dat uit het onderzoek naar uw strafrechtelijk verleden blijkt dat een advies van het Landelijk Bureau Bibob nodig is. Dat neemt in beginsel 8 weken in beslag. Dat is een reden voor verdere verlenging van de beslistermijn.

Houd rekening met deze doorlooptijd bij het indienen van uw aanvraag.
 

Alcohol in uw horecabedrijf

Als u in uw horecabedrijf alcoholhoudende drank tegen betaling wilt schenken, hebt u ook een Drank- en Horecavergunning nodig. Zie ‘drank en alcohol’ bij de links.
 

Over de vergunning

Een exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Deze is persoons- en locatiegebonden en is daarom niet overdraagbaar.

Relevante links

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.