Drank- en horecavergunning

Voor het schenken van alcohol in een horecabedrijf hebt u een Drank- en Horecavergunning nodig. Dat geldt ook voor het schenken van alcohol in sportkantines. U hebt in de volgende gevallen een vergunning nodig:

 • Als u een horecabedrijf opent of overneemt en;  
 • U wilt alcoholhoudende drank verstrekken aan uw klanten en zij drinken dat in uw horecabedrijf op (bijvoorbeeld in een café of restaurant).


Er bestaan twee soorten Drank- en Horecavergunningen:

 1. Als in uw bedrijf horeca het hoofddoel is, dan vraagt u een commerciële Drank- en Horecavergunning aan.
 2. Als horeca een activiteit is bij een ander hoofddoel van uw vereniging of stichting, bijvoorbeeld een sportvereniging of een buurthuis. In dat geval vraagt u een paracommerciële Drank- en Horecavergunning aan.
   

Voorwaarden

Eisen aan eigenaar horecabedrijf

De wet stelt eisen aan een eigenaar van een horecabedrijf. Dat zijn de volgende:

 • U hebt een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • U bent minimaal 21 jaar;
 • U bent niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • U staat niet onder curatele;
 • U bent niet uit de ouderlijke macht of de voogdij ontzet.
   

Eisen aan de inrichting van uw horecabedrijf

Om een vergunning te kunnen krijgen, moet uw horecabedrijf aan enkele eisen voldoen:

 • Er moet tenminste één ruimte aanwezig zijn met een minimale oppervlakte van 35 m² die toegankelijk is voor uw klanten;
 • Het horecabedrijf moet een hoogte hebben van minimaal 2,40 m, vanaf de vloer gemeten;
 • Er moet een ventilatiesysteem aanwezig dat rechtstreeks in verbinding staat met de buitenlucht;
 • Er moeten minimaal twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig zijn (dames en heren). Deze mogen niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de ruimte waar uw klanten eten of drinken. Er moet dus een halletje zijn, met daarin een gelegenheid om de handen te wassen. Er moet tenminste één goed afsluitbare toiletruimte zijn.
   

Eisen leidinggevenden van een horecabedrijf

Naast u als eigenaar, kunnen er ook leidinggevenden in een horecabedrijf zijn. Deze geven feitelijk leiding in uw bedrijf en zijn verantwoordelijk voor de drankverstrekking. Voor hen gelden de volgende eisen:

 • Minimaal 21 jaar;
 • Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • In het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • Staat niet onder curatele.
   

Als u een Drank- en Horecavergunning krijgt, dan geeft die u alleen toestemming om alcohol te schenken in uw horecabedrijf.
 

Slijtvergunning

Voor het verkopen van sterke drank in een winkel, hebt u een slijtvergunning nodig. Die vraagt u aan via het formulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. De eisen aan de eigenaren en leidinggevenden van een slijtersbedrijf zijn hetzelfde als die aan de eigenaren en leidinggevenden van een horecabedrijf.

De eisen aan de inrichting van een slijterij zijn echter anders, namelijk:

 • De slijterij heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m2;
 • Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten;
 • Een slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte;
 • Een verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten;
 • Een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, heeft ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en;
 • Ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte.
 • De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 2,00 m.
 • Een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, heeft ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en;
 • Ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte.
 • De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 1,00 m.

 

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning bedragen € 246,40. De kosten voor het laten opnemen van wijzigingen in uw horecabedrijf of slijtersbedrijf bedragen € 69,95.

Aanvraag

Op de aanvraag om een Drank- en Horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf en voor een slijterij, moeten wij binnen 8 weken beslissen. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met 8 weken. Als er een Bibob-toets nodig is, kan dat aanleiding zijn om de termijn verder te verlengen. Als u een aanvraag doet voor een Drank- en Horecavergunning voor een paracommercieel horecabedrijf is, moeten wij een andere procedure volgen. De duur van die procedure is 3 maanden.
 

Bibob

Als u een Drank- en Horecavergunning aanvraagt voor uw horecabedrijf, wordt altijd uw strafrechtelijk verleden onderzocht. Het kan zijn dat uit het onderzoek naar uw strafrechtelijk verleden blijkt dat een advies van het Landelijk Bureau Bibob nodig is. Dat neemt in beginsel 8 weken in beslag. Dat is een reden voor verdere verlenging van de beslistermijn. Houd rekening met deze doorlooptijd bij het indienen van uw aanvraag.

 

Wijzigingen in uw horecabedrijf of slijtersbedrijf

Indien er wijzigingen binnen uw horecabedrijf/slijtersbedrijf plaatsvinden, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het kan dan gaan om een wijziging in de leidinggevenden of om een wijziging van de inrichting van uw horecabedrijf/slijtersbedrijf. Anders bent u in het bezit van een onjuiste vergunning. U geeft wijzigingen door via het formulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.
 

Over de vergunning

De Drank- en Horecavergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Deze is persoons- en locatiegebonden en is niet overdraagbaar.

Relevante links

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.