Collectevergunning

Als u voor een goed doel huis-aan-huis of op openbare plekken een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. Denk bijvoorbeeld aan een geldcollecte, kledinginzameling over verkoop van planten of oliebollen.

Voorwaarden

Om voor de vergunning in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn. Deze voorwaarde geldt niet als er intekenlijsten worden gebruikt.
  • De collectant moet een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen tijdens het collecteren.
  • U geeft de collecteopbrengst met de collectestaat binnen 14 dagen na afloop van de collecte door aan de gemeente of bij het CBF voor landelijke collectes.
  • De collectanten zijn minimaal 16 jaar oud.
  • U mag alleen collecteren tussen 08.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met zaterdag.
  • U mag niet collecteren in overdekte winkelcentra zonder toestemming van de eigenaar of beheerder.
  • Wanneer u etenswaren gaat verkopen, dient u te voldoen aan de hygiënecode Ambulante handel eet- en drinkwaren van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.
  • De aanvrager van de vergunning is verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

Collecterooster

Wanneer uw instelling is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en u heeft een vaste collecteweek in het rooster, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. CBF heeft al een doorlopende vergunning bij de gemeente. Wanneer u een inzameling doet in besloten kring hoeft u ook geen vergunning aan te vragen.

Heeft u geen vaste collecteweek? Kijk dan in het Collecterooster van CBF of de gewenste datum nog beschikbaar is. CBF is toezichthouder op erkende goede doelen.

Kledinginzameling

Al jarenlang wordt met de aanvragers, die over een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving beschikken, voor het houden van huis aan huis kledinginzamelingen gerouleerd in de gemeente Langedijk. Dit betekent dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden omdat maar een beperkt aantal vergunningen wordt afgegeven. Daarnaast wordt ook de beoordeling van het Centraal Bureau Fondenwerving bij de besluitvorming betrokken.

Vraag de vergunning voor 1 november voor het komende jaar aan. Eén keer per jaar, uiterlijk op 1 december, geeft de gemeente aan de hand van een roulatieschema maximaal 4 vergunningen af voor het inzamelen van kleding.