Subsidies en financiën

Ondernemers op de bedrijventerreinen De Mossel I en Zuiderdel kunnen in aanmerking komen voor co-financiering.

Gemeente Langedijk heeft een HIRB-subsidie (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) gekregen van de Provincie Noord-Holland om twee bedrijventerreinen te verduurzamen. Langedijker ondernemers op de bedrijventerreinen De Mossel I en Zuiderdel kunnen in aanmerking komen voor co-financiering, als zij investeren in verfraaiing of verduurzaming van hun pand.
 

Subsidies voor zonnepanelen
 

Aanvraag HIRB-subsidie

De bedoeling van de subsidie HIRB Noord-Holland is om verrommeling van oudere bedrijventerreinen tegen te gaan en het vestigingsklimaat te verbeteren. In overleg met de Bedrijfskring Langedijk heeft de gemeente nu een Beeldkwaliteitsfonds en een Duurzaamheidsfonds voor de bedrijventerreinen De Mossel I en Zuiderdel opgezet. Eigenaren van een pand op deze bedrijventerreinen kunnen de komende twee jaar een aanvraag indienen voor onder andere verfraaiing van de gevel, herinrichting van het parkeerterrein, nieuwe groenvoorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen als dak- en vloerisolatie, LED-verlichting en zonnepanelen.
 

Aanpak aanvraag

Uit de aanvraag van de ondernemer moet blijken hoe de ingreep het aanzicht van het gebouw en de directe omgeving verbetert of bijdraagt aan verduurzaming van het bedrijfsgebouw. In totaal gaat het om 100.000 euro waarbij vastgoedeigenaren een bijdrage kunnen krijgen van maximaal 25% van de investering (tot maximaal 15.000 euro ex. btw). De subsidie wordt door de gemeente uitgekeerd aan de aanvragers, totdat de subsidiepot op is. Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2016 een aanvraag indienen. 


Handige documenten