Detailhandel

Langedijk bestaat uit zes historische dorpen, die aaneen zijn geschakeld door eeuwenoude lintbebouwing. Een groot deel van de winkels ligt aan dit lint. Dit zijn vaak kleinere speciaalzaken. De Langedijkers koesteren het winkelaanbod in het lint. Verder heeft elk dorp een eigen aanbod aan dagelijkse winkelvoorzieningen.

Het grootste winkelgebied is het Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk, dat enkele jaren geleden een metamorfose heeft ondergaan. Het winkelcentrum is uitgebreid met ongeveer 2.000 m² winkelruimte. Het heeft een glazen hoofdentree gekregen, waarbij de architect zich heeft laten inspireren door de houten spanten van de vroegere veilinghallen die hier ooit hebben gestaan. Het winkelcentrum is goed bereikbaar en heeft veel parkeerruimte. Mensen komen hier vooral voor hun dagelijkse boodschappen.
 

Winkelcentrum Broekerveiling

Toename winkelvloeroppervlak

Het winkelaanbod in Langedijk is de afgelopen twintig jaar fors toegenomen. Het detailhandelsaanbod omvat circa 62.000 m² winkelvloeroppervlak, verspreid over circa 150 winkels (kso, 2016). Het aanbod dagelijks en niet-dagelijks ligt daarmee iets hoger dan gemiddeld in Noord-Holland.
 

Ambitie

De gemeente streeft naar sterke, levensvatbare dorpskernen met ieder een eigen identiteit. Kernwoorden zijn onderscheidend ten opzichte van Alkmaar en Heerhugowaard: behoud van voorzieningenstructuur, inzetop versterking van de bestaande structuur en geen nieuwe ontwikkelingen buiten de reeds ingezette planvorming.
 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Winkelgebied Broekerveiling heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ondernemers, politie, brandweer, eigenaar, winkeliersvereniging en gemeente Langedijk werken samen om een veilig en goed winkelcentrum voor het winkelend publiek en een prettig ondernemersklimaat voor de winkeliers te realiseren.
 

Detailhandelsvisie

De huidige visie op de detailhandelsstructuur dateert van 2011. In de periode na 2011 heeft de retailsector onstuimige jaren gekend. Zij heeft te maken met vele, nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van het kopen via internet. Om gezonde winkelgebieden te behouden, is afstemming tussen gemeenten steeds belangrijker. Vanuit deze context heeft de gemeente in het najaar van 2015 met de regio Alkmaar ingezet op een regionale detailhandelsvisie. Een eerste inventarisatie is in 2016 opgesteld. In het najaar van 2017 is het detailhandelsbeleid aan de gemeenteraden in de regio Alkmaar aangeboden. Dat document geeft inzicht in vraag en aanbod in de detailhandel. Het bevat maatregelen per winkelgebied en afspraken op regionaal niveau die moeten leiden tot een duurzaam sterke winkelstructuur.
 

Vragen?

Als u vragen heeft over het detailhandelsbeleid, kunt u contact opnemen met onze accountmanager voor bedrijven.