Ondernemen in Langedijk

Langedijk is een broedplaats voor ondernemers.

Economische visie

Langedijk is een ondernemende gemeente. Een gemeente met een dorps karakter, een landelijke uitstraling en sociale instelling. Dit is ook terug te vinden in de economische visie ‘Langedijk Onderneemt'. Daarmee wordt voortgeborduurd op eeuwenoude tradities en de ontstaansgeschiedenis van Langedijk. Naar de toekomst willen wij dit unieke en karakteristieke van Langedijk versterken.

Speerpunten

De speerpunten om de Langedijker economie te versterken, zijn onder andere de verbetering van bereikbaarheid (de verbinding met Heerhugowaard en de N242), de ondersteuning van agribusiness (samenwerking binnen Seed Valley) en meer promotie, ook in samenwerking met Regio Alkmaar, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Verder geeft Langedijk aandacht aan het behoud van jong talent binnen de gemeente, het zoeken van nieuwe kansen en meer samenwerking in de regio. De sterke punten van onze economie zijn:

 • Centrale ligging in Noord-Holland
 • Goede ontsluiting en aansluiting op provinciale hoofdwegen
 • Ondernemende, nuchtere en prettige werkomgeving
 • Agri-gerelateerde werkgelegenheid en historie
 • Aantrekkelijke woonomgeving met veel water en groen
 • Sterke onderlinge betrokkenheid en verbondenheid inwoners
 • Hoogwaardige voorzieningen op het terrein van zorg, onderwijs, cultuur en economie op steenworpafstand
 • Zee, duinen, weidelandschap en recreatiegebied Geestmerambacht
 • Dicht bij de Randstad en Schiphol
 • Voldoende ruimte voor (nieuwe) bedrijfsvestiging
 • Onderdeel van Seed Valley
 • Veilig (relatief lage criminaliteit).


Innovatieve agribusiness

Wij richten ons op de verdere vestiging en ontwikkeling van innovatieve agribusiness. Ingespeeld wordt op de mondiaal groeiende voedselbehoefte. Daarom maken wij ook deel uit van het Seed Valley. Dit is hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie. Het is de thuisplaats voor innovatieve bedrijven die hoogwaardige rassen en nieuwe technologie ontwikkelen voor groenten- en sierbloementeelt. Binnen dit grootschalige agrarische productiegebied staat een economisch duurzame ontwikkeling van de agrarische sector centraal, zoals ook opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. De innovatieve agribusiness groeit en biedt ook in de toekomst volop kansen.