Ondernemersbijeenkomst Visie toekomstbestendige werklocaties

De economie bevindt zich op de top van de hoogconjunctuur. Heerhugowaard en Langedijk groeien mee. Een belangrijke schakel in de groei zijn onze werklocaties. Hoe kunnen wij als gemeenten ervoor zorgen dat u als ondernemer volop van deze groei profiteert?

Als eigenaar en/of gebruiker weet u het beste wat nodig is om onze terreinen aantrekkelijk en economisch bloeiend te houden, variërend van bedrijfshuisvesting en duurzaamheid tot ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Samen met u willen we de bedrijventerreinen in Heerhugowaard en Langedijk toekomstbestendig maken. Graag nodigen we u daarom uit om op maandag 3 februari van 18.00 tot 21.00 uur in ‘Heer Hugo’ (Gildestraat 2 te Heerhugowaard) mee te denken en actief mee te werken aan het toekomstperspectief van onze bedrijventerreinen. Uw input is belangrijk om te komen tot een actueel en breed gedragen visie op onze werklocaties.

Waarom is het belangrijk dat u erbij bent?

U denkt mee over actuele thema’s, en u kunt invloed uitoefenen op de visie en werkt actief mee aan bedrijventerreinen met toekomstperspectief. U raakt in gesprek met collega-ondernemers, vastgoedexperts en de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. U werkt dus tegelijkertijd aan uw netwerk en nieuwe contacten.

Tijdens deze avond wordt ook een sessie gehouden over ‘Aantrekkelijke en levendige winkelgebieden’. Het eerste deel van de avond is gezamenlijk.

Programma

18.00 uur:     Ontvangst met koffie en broodjes

18.30 uur:     Gezamenlijke opening met visie Detailhandel

19.00 uur:     Presentatie onderzoeksresultaten Stec Groep

                     Interactieve meting aan de hand van stellingen

                     Thematafels: in groepen uit elkaar

20.20 uur:     Uitkomsten thematafels en vervolg

20.30 uur:     Netwerkborrel

Bij de thematafels willen wij graag uw input als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit & bereikbaarheid, functiemenging, verduurzaming et cetera.

Aanmelden en meer informatie

Graag horen wij uiterlijk 30 januari of u bij de bijeenkomst aanwezig bent. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar m.kwakman@heerhugowaard.nl of j.kamps@gemeentelangedijk.nl. Ook voor vragen kunt u ons bereiken via deze e-mailadressen.

Wij hopen u op 3 februari te mogen begroeten!