Informatieplicht voor ondernemers over energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dat duurt circa vijf werkdagen en er zijn kosten aan verbonden (tussen de 5 en 22 euro per jaar).U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in het eLoket. Dan hoeft u geen  eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen. Per inrichting kan er maar één persoon rapporteren in het eLoket. Goed om te weten: u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in het eLoket. Uw rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat u deze later nog kunt inzien. U kunt geen documenten bijsluiten in het eLoket. Meer informatie over het rapporteren vindt u op deze pagina.