Hoge opkomst bijeenkomsten over visie werklocaties en vitale winkelgebieden

Op 3 februari werden circa 55 ondernemers in ‘Heer Hugo’ verwelkomd door de wethouders Economische Zaken Jasper Nieuwenhuizen (Langedijk) en Monique Stam (Heerhugowaard) om mee te praten over de kansen en knelpunten voor de werklocaties en detailhandelgebieden in beide gemeenten.

Tijdens deze avond deelden de adviesbureaus Bureau Stedelijke Planning en Stec Advies voor respectievelijk de winkelgebieden en de werklocaties de eerste analyses, waarop de ondernemers konden reageren.

Wethouder Stam toonde zich verheugd over het grote aantal deelnemers. “Op dit moment lopen er verschillende trajecten in Heerhugowaard en Langedijk, waarbij we vragen naar input van ondernemers. Denk aan de Regionale Energiestrategie (RES), de regionale visie op werklocaties en het horecabeleid. Fijn dat er vanavond opnieuw zoveel ondernemers aanwezig zijn en willen meedenken.

Toekomstbestendige werklocaties

Tijdens de sessies over de werklocaties werd meegedacht over het toekomstperspectief van de verschillende bedrijventerreinen. Deze input is van belang om de eerste analyse van het adviesbureau aan te scherpen en aanvullende input te leveren voor de visie. De inbreng van de deelnemers wordt verder uitgewerkt in verschillende actuele thema’s, zoals bereikbaarheid en mobiliteit, schoon-heel-veilig, verduurzaming en functiemenging, die kunnen bijdragen aan het toekomstperspectief van de bedrijventerreinen.

Impressie bijeenkomst werklocaties en detailhandel

Vitale winkelgebieden en commerciële voorzieningen

Bij de sessie detailhandel ging Bureau Stedelijke Planning kort in op de actuele ontwikkelingen. Het adviesbureau gaf aan dat de winkelgebieden in onze regio het zwaar hebben. Met de belangenvertegenwoordigers van de winkelgebieden is in november een bustour langs de winkelgebieden gemaakt. Op deze avond werden de eerste uitkomsten van de analyse gedeeld. Met de ondernemers is gesproken over de vestigingspotentie, innovatie, promotie, duurzaamheid, onderscheidend vermogen en samenwerking. Met deze input zijn de kansen en knelpunten nog beter in kaart gebracht. Deze vormen samen met de analyse de basis voor de visie detailhandel en commerciële voorzieningen.

Geslaagde netwerkbijeenkomst

Een geslaagde en inspirerende avond, aldus wethouder Jasper Nieuwenhuizen. “Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook als netwerkbijeenkomst. Zo hebben ondernemers uit Langedijk en Heerhugowaard nader met elkaar kennis gemaakt. Stap voor stap wordt er meer samengewerkt.” Medio april wordt het traject vervolgd. De analyses zijn dan uitgewerkt tot concept-visies. Voor deze vervolgsessies volgt nog een uitnodiging. Het doel is om nog voor de zomer de visies ter besluitvorming voor te leggen aan beide gemeenteraden.