Fusie biedt meerwaarde voor ondernemers

De gemeente Langedijk en Heerhugowaard zitten momenteel in een fusietraject. Op 1 januari 2020 is ambtelijke samenwerking in één nieuwe werkorganisatie een feit. Ambtenaren van Langedijk en Heerhugowaard werken vanaf die datum samen voor twee gemeentebesturen. Door deze bundeling van krachten kunnen ook economische vraagstukken beter gezamenlijk worden opgepakt.

De afgelopen tijd is vanuit Economische Zaken in Langedijk gewerkt aan de Economische Visie. Deze is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de nieuwe Economische Visie is het volgende ambitieniveau opgenomen: “In 2030 is Langedijk een ondernemend, aantrekkelijk en duurzaam onderdeel van een krachtige regio Alkmaar”. Agribusiness, bouw en leisure zijn de branches die volgens de Economische Visie de meeste kansen bieden op economische groei binnen sterke regionale clusters. De focus ligt nu op spoedige uitwerking van de visie. Ook omdat in de media de laatste tijd te lezen is, dat de economie mogelijk een mindere tijd staat te wachten. Om hierop goed te kunnen anticiperen, worden de komende tijd vanuit Economische Zaken de nader op te stellen beleidsnotities opgepakt. De ambitie is om gezamenlijk met het bedrijfsleven in Heerhugowaard en Langedijk vorm te geven aan de regionale economische opgaven.