Financieringstafel NH helpt ondernemers bij zoektocht naar financiers

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal ook onoverzichtelijk. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland organiseert de regio Holland boven Amsterdam daarom een regionale Financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen in contact komen met verschillende financiers die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met het vraagstuk.

Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie: “Uit onderzoek blijkt dat veel MKB’ers alleen bij hun huisbank om financiering vragen en na afwijzing door de bank niet verder zoeken naar andere financieringsmogelijkheden. Die groep ondernemers komt moeilijk in het vizier van bijvoorbeeld provinciale fondsen, en komt ook niet in programma’s zoals ‘PIM’ of ‘GO-NH!’ terecht. Door de unieke samenwerking tussen verschillende soorten financieringspartijen die met de Financieringstafel is gerealiseerd, worden verschillende netwerken verbonden. Daar kunnen Noord-Hollandse MKB-ondernemers met een kapitaalbehoefte echt hun voordeel mee doen.

Eerste Financieringstafel succesvol

Op woensdag 25 september jl. heeft de eerste Financieringstafel van Noord-Holland plaats gevonden in Alkmaar. Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft het bedrijf CCM Products uit Enkhuizen gepitched. Martijn Verwoerd, mede initiatiefnemer van CCM Products: “Het is een unieke setting om met vertegenwoordigers van de Rabobank, ING, ABN AMRO, RVO, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Provincie Noord-Holland en PIM, rond te tafel te zitten onze business case te bespreken. Ik heb nu duidelijker voor ogen wat mijn mogelijkheden zijn.”

Er worden de komende tijd regelmatig bijeenkomsten van de Financieringstafel Regio Holland boven Amsterdam georganiseerd. Ondernemers uit de regio kunnen hun business case en financieringsvraagstuk hier presenteren. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 6 november. Ondernemers die willen pitchen kunnen contact opnemen met Bjorn Borgers, projectmanager bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Samenwerkende partijen

De Financieringstafel Regio Holland boven Amsterdam is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, PIM en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en wordt ondersteund door RVO. De Financieringstafel in Noord-Holland Noord helpt MKB-ondernemers, die via hun eigen bank geen financiering (kunnen) krijgen, bij het vinden van financiering via marktpartijen. Daarnaast worden MKB-ondernemers geholpen met de kennis en het netwerk van de partijen die aan tafel zitten.