Brexit – impact voor het bedrijfsleven

Welke vorm Brexit ook aanneemt, het zorgt voor verdere marktverstoring en onzekerheid. Nu de tijd dringt voordat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaat, is het noodzakelijk dat bedrijven zich voorbereiden op elke situatie, inclusief een no deal Brexit. Wat kunt u doen als ondernemer om voorbereid te zijn?

De impact van importtarieven, verhoogde douanerechten, import BTW, nieuwe juridische, fiscale en douane-regels en levertijden zijn een aantal voorbeelden van de vraagstukken die voorbijkomen. De gevolgen van de keuze van het VK om de EU te verlaten zijn al zichtbaar binnen de valuta- en aandelenmarkten en heeft geleid tot zakelijke, economische en politieke onzekerheid. Sommige effecten zijn nu al merkbaar, maar wat de gevolgen zijn op de middellange en lange termijn moet nog duidelijk worden. Er zijn tal van fiscale, juridische en personele gevolgen van de Brexit op Nederlandse bedrijven. Inzicht hierin is van belang om risico’s te beheersen, nieuwe kansen te ontdekken en snel te reageren op een veranderende markt. Spreiding van risico’s is van belang. 

Langedijker ondernemer bereidt zicht voor

Ondernemers treffen waar mogelijk de nodige voorbereidingen. Dit gebeurt ook in Langedijk. Bijvoorbeeld bij AVA Alms Valve Agency BV uit Oudkarspel die goederen levert en verkoopt aan het VK. Managing Director van AVA Alms Valve Agency BV, Aad Zandvliet, over hun voorbereidingen: Wij verwachten vooral een bottleneck in Frankrijk en Engeland voor wat betreft vervoer, met name in de beginperiode van de Brexit. Intern gaan we ervan uit dat spoedzendingen van en naar het VK een probleem gaan vormen en daarom accepteren we deze opdrachten in het begin nog niet, we wachten dat eerst af, hij maakt zich overigens niet al te druk, daar er nog niets zeker is over douanepapieren en eventuele in- en export belastingen van en naar het VK schakelen we pas als we zeker weten waar we aan toe zijn, aangezien we importeren en exporteren vanuit vele continenten maken we ons (nog) niet druk.

Hoe de handelsrelatie met het VK na uittreding eruit ziet is nog niet bekend, maar dat er zaken veranderen, dat is zeker. Meer weten? Kijk op www.brexitloket.nl.