Evenementen

Aanvraagformulier A-, B- en C-evenement

Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Meldingsformulier A-evenement

Aanmeldformulier A, B en C-evenement voor evenementenkalender

Als u een evenement wilt organiseren, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Soms is een melding voldoende en soms hebt u een vergunning nodig. De gemeente maakt een risicoscan op basis van de volgende zaken:

 • De bezoekers.
 • De locatie.
 • Het evenement.
   

De bezoekers

Het gaat hierbij om het aantal bezoekers en het soort bezoekers.

De locatie

Hierbij speelt de vraag of uw evenement binnen of buiten plaatsvindt en de bereikbaarheid van het evenement een rol.

Het evenement

Hierbij is van belang het soort evenement en eventuele ervaringen met vorige edities van uw evenement.
 

Categorieën

De gemeente deelt evenementen in onder 4 categorieën.

Categorie A evenement

Een A evenement kan meldingsplichting of vergunningplichtig zijn. Als uw evenement voldoet aan alle voorwaarden hieronder, moet u een meldingsformulier indienen.

 • Maximaal 250 aanwezigen;
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag;
 • Het evenement vindt tussen 07.00 uur en 23.00 uur plaats, vrijdag en zaterdag tussen 07.00 uur en 24.00 uur en zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
 • Er wordt geen muziek gespeeld voor aanvangstijd van het evenement en ook niet na 23.00 uur;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;
 • Er zijn niet meer dan 150 personen per object aanwezig;
 • Er is een organisator;
 • De organisator heeft tenminste 2 weken voorafgaand aan het evenement melding gedaan aan de burgemeester op het daarvoor vastgestelde formulier;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een professionele tapinrichting;
 • Er wordt niet tegen betaling geschonken (bijvoorbeeld frisdrank, wijn en bier is gratis).

Voldoet uw evenement niet aan alle voorwaarden, dan moet u een vergunning aanvragen.
 

Categorie B en C evenementen

Als uw evenement om wat voor reden dan ook een risico vormt of kan vormen, valt het, afhankelijk van de risico’s in de categorie B of C. Als dat geldt voor uw evenement, ontvangt u daarover van ons bericht.
 

Kosten

De kosten voor de producten op deze pagina bedragen:

 • A-evenement: €  52,75.
 • B-evenement: tussen de € 421,80 en € 4.373,40.
 • C-evenement: tussen de € 4.313,00 en € 30.000,00.
 • Artikel 35 ontheffing: € 92,25.

Aanvraag

Evenementenkalender

U moet uw evenement altijd aanmelden voor de evenementenkalender. Op basis van de evenementenkalender plannen de hulpdiensten de capaciteit die nodig is. U dient uw evenement uiterlijk op 26 oktober van het jaar voorafgaand aan uw evenement aan te melden.
 

A-evenement melding

Als uw evenement meldingplichtig is, dan dient u minimaal 2 weken vóór uw evenement een meldingsformulier in bij de gemeente. Dit is niet hetzelfde als het aanmeldformulier voor de evenementenkalender. Daarbij voegt u de volgende stukken:

 • Een actueel kaartje met als ondergrond Google Maps met daarop het terrein en eventueel te plaatsen objecten.
 • Een omschrijving van het evenement.

U ontvangt in de meeste gevallen binnen 2 weken een reactie op uw ingediende melding.
 

A-evenement vergunning

Als voor uw kleine evenement een vergunning nodig is, dan vraagt u die minimaal 8 weken vóór uw evenement aan. Wij beslissen meestal binnen 8 weken op uw aanvraag. Wij kunnen die termijn echter met maximaal 8 weken uitstellen. U ontvangt altijd een reactie vóór de aanvang van uw evenement.
 

B-evenement vergunning

Voor een risico-evenement is advies van de hulpdiensten nodig. Soms moet ook de omgeving bij de procedure worden betrokken. U moet daarom minimaal 19 weken vóór de aanvang van uw evenement een vergunning aanvragen.
 

C-evenement vergunning

Voor een aandachtevenement is regionale afstemming nodig. Soms moet ook de omgeving bij de procedure worden betrokken. Omdat de risico’s groot zijn, moet u minimaal 25 weken vóór de aanvang van uw evenement een vergunning aanvragen. Dit is niet hetzelfde als het aanmeldformulier voor de evenementenkalender.
 

Benodigde stukken

Voor alle vergunningsaanvragen geldt dat u de stukken moet toevoegen zoals vermeld op het aanvraagformulier. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.
 

Alcohol bij uw evenement

Als u tijdens uw evenement alcoholhoudende drank wilt schenken tegen betaling buiten een horecabedrijf, moet u naast uw evenementenvergunning, ook een ontheffing aanvragen. Dit is de zogenaamde artikel 35 ontheffing. Dat doet u via een apart formulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. U doet daar een kopie van het identiteitsbewijs van hen die verantwoordelijkheid dragen voor het schenken van alcohol bij.
 

Over de vergunning

U krijgt een vergunning die geldig is voor de duur van het evenement. De vergunning is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

Tips

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. U kunt ook een bericht sturen via het online contactformulier.