Detailhandel beleid

Langedijk bestaat uit zes historische dorpen, die aaneen zijn geschakeld door eeuwenoude lintbebouwing. Een groot deel van de winkels ligt aan dit lint. Dit zijn vaak kleinere speciaalzaken. De Langedijkers koesteren het winkelaanbod in het lint. Verder heeft elk dorp een eigen aanbod aan dagelijkse winkelvoorzieningen.

Het grootste winkelgebied is het Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk, dat enkele jaren geleden een metamorfose heeft ondergaan. Het winkelcentrum is uitgebreid met ongeveer 2.000 m² winkelruimte. Het heeft een glazen hoofdentree gekregen, waarbij de architect zich heeft laten inspireren door de houten spanten van de vroegere veilinghallen die hier ooit hebben gestaan. Het winkelcentrum is goed bereikbaar en heeft veel parkeerruimte. Mensen komen hier vooral voor hun dagelijkse boodschappen.
 

Winkelcentrum Broekerveiling

Toename winkelvloeroppervlak

Het winkelaanbod in Langedijk is de afgelopen twintig jaar fors toegenomen. Het detailhandelsaanbod omvat circa 62.000 m² winkelvloeroppervlak, verspreid over circa 150 winkels (kso, 2016). Het aanbod dagelijks en niet-dagelijks ligt daarmee iets hoger dan gemiddeld in Noord-Holland.
 

Ambitie

De gemeente streeft naar sterke, levensvatbare dorpskernen met ieder een eigen identiteit. Kernwoorden zijn onderscheidend ten opzichte van Alkmaar en Heerhugowaard: behoud van voorzieningenstructuur, inzetop versterking van de bestaande structuur en geen nieuwe ontwikkelingen buiten de reeds ingezette planvorming.
 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Winkelgebied Broekerveiling heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ondernemers, politie, brandweer, eigenaar, winkeliersvereniging en gemeente Langedijk werken samen om een veilig en goed winkelcentrum voor het winkelend publiek en een prettig ondernemersklimaat voor de winkeliers te realiseren.
 

Detailhandelsvisie regio Alkmaar 2025

De detailhandel is aan structurele veranderingen onderhevig. Er is lang sprake geweest van een groeiende markt, maar onder invloed van veranderend consumentengedrag neemt de behoefte aan winkelmeters af. De rijksoverheid en provincie hebben instrumenten in het leven geroepen om de verdere ontwikkeling van meters ‘voor de leegstand’ tegen te gaan. De regio Alkmaar voert al meerdere jaren regionaal beleid op de ontwikkeling van detailhandel.

Bureau RMC heeft in 2017 onderzoek gedaan naar het functioneren van de detailhandelsstructuur in de regio. Op basis van onder meer een gedetailleerde markttoets per winkelgebied, passantentellingen en een analyse van vraag en aanbod heeft het bureau een analyse van de kracht en zwaktes van de structuur opgesteld en een visie opgesteld op een regionale detailhandelstructuur, die past bij de wensen van de consument in 2025.

In de Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 worden keuzes gemaakt met betrekking tot de gewenste versterking van de detailhandelsstructuur voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen de detailhandelsstructuur moeten versterken. Gelet op het regionale overaanbod aan solitaire detailhandelslocaties, zal afwijzend worden gereageerd op nieuwe solitaire vestigingen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor solitaire vestigingen, die een basisvoorziening vormen in een kleine kern en daarmee een rol spelen in het behoud van de leefbaarheid. De ondernemers uit de regio Alkmaar zijn betrokken bij de opstelling van het rapport van RMC door middel van een tweetal werkateliers en een informatiebijeenkomst. Op basis van het rapport van RMC hebben de gemeenten van de regio Alkmaar gezamenlijk de Regionale Detailhandelsvisie 2025 opgesteld.
 

Vragen?

Als u vragen heeft over het detailhandelsbeleid, kunt u contact opnemen met onze accountmanager voor bedrijven.