Bedrijventerreinen

Langedijk kent verschillende bedrijventerreinen: Zuiderdel, De Mossel I en II, De Wuyver en bedrijvenpark Breekland.

Breekland

Een bereikbaar bedrijvenpark, gelegen in ruim en grotendeels groen gebied: dat is Breekland. Een vestigingsruimte in Oudkarspel, voor startende ondernemingen of voor ondernemingen die willen uitbreiden. Breekland te Oudkarspel is een stijlvol terrein. Het kan uw visitekaartje worden in de regio. En niet onbelangrijk: de investeringskosten zijn laag, dankzij concurrerende grondprijzen.

Een veilig bedrijventerrein

Breekland ligt aan de autowegen N245 en N504. In de noordzijde van de Randstad, met perfecte verbindingen via A9 en A8 naar het in de directe nabijheid gelegen Amsterdam en Schiphol. Bovendien heeft Bedrijvenpark Breekland het Keurmerk Veilig Ondernemen. Gemeente Langedijk, politie Noord-Holland, brandweer en parkmanagement Breekland spannen zich gezamenlijk in om criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand te voorkomen met als doel een veilig bedrijventerrein voor ondernemers en bezoekers.

Op de website van Breekland kunt u informatie vinden over beschikbare kavels op dit bedrijvenpark.=

Bedrijventerrein Breekland

Herstructurering en intelligent ruimtegebruik

Bedrijventerrein De Mossel is enkele jaren geleden gerevitaliseerd en ook op De Wuyver vindt herstructurering plaats. Voor Zuiderdel en De Mossel I is een subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) beschikbaar. Het doel van deze subsidie is om bedrijventerreinen te herstructureren en te verduurzamen en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren.

Meer over subsidies en financiën

Nieuwe visie op werklocaties

Voor de toekomstige gemeente Dijk en Waard, hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard in november 2020 een visie werklocaties vastgesteld. De visie geeft richting aan de werklocaties: waar staan de Dijk en Waardse werklocaties in 2030? En hoe wordt deze visie de komende tien jaar gerealiseerd? In de visie en uitvoeringsagenda worden drie hoofditems benoemd: intensievere samenwerking, investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties en mengen en verkleuren op de juiste plekken.