Informatie over aanbestedingen

De gemeente Langedijk publiceert alle openbare en Europese aanbestedingen op de site van Tenderned: www.tenderned.nl.

Let op

Vanaf 20 december 2014 heeft u eHerkenning nodig om een onderneming te registreren in TenderNed! eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. Met één eHerkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. Voor registreren en inloggen bij TenderNed heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Een eHerkenningsmiddel aanschaffen kan bij een van de erkende leveranciers. De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en leverancier. Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed (inclusief registreren met eHerkenning).


Meer weten?

Op de website van Tenderned vindt u meer informatie over eHerkenning en TenderNed. Hier vindt u ook  stappenplannen voor het inloggen en registreren met eHerkenning. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van TenderNed via 0800-TenderNed (0800-8363376) of via servicedesk@TenderNed.nl.


Sociaal Domein

Bent u zorgaanbieder en geïnteresseerd in het regionale inkoopproces 2016 voor jeugdhulp, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres jeugdhulp@regioalkmaar.nl. Heeft u als zorgaanbieder vragen of opmerkingen over de inkoop of het contractmanagement van jeugdhulp en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan verwijzen wij u naar onze regionale website: http://www.regioalkmaar.nl. Ook kunt u contact opnemen via het e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl.