Aanbestedingskalender 2021-2022

De gemeente koopt regelmatig allerlei producten, diensten en werken in. Op de aanbestedingskalenders staan de verwachte aanbestedingen.

De aanbestedingskalender wordt maandelijks bijgewerkt, met daarop de verwachte aanbestedingen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Inkoopplanning gemeente Langedijk

Werk, dienst of levering Type aanbesteding Verwacht kwartaal (Q)
Ontwikkeling de Punt Nog niet bekend Nog niet bekend
Realisatie doorvaarbaarheid Venpad/Oosterdijk te Sint Pancras - vervangen duiker door vaarduiker of brug Meervoudig onderhands Q3
Groot onderhoud elementen (raamcontract) Meervoudig onderhands Q4
Reconstructie Loopakker - voornamelijk asfalteringswerkzaamheden Meervoudig onderhands Q1 2022
Herontwikkeling Havenplein Nog niet bekend Nog niet bekend

 

Inkoopplanning Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard WLH

Werk, dienst of levering Type aanbesteding Verwacht kwartaal (Q)
Onkruidbestrijding in het groen - schoffelen van onkruid in de plantsoenen Nog niet bekend Q4

 

Tip voor de aanbesteding

Heeft u interesse om opdrachten voor ons uit te voeren of leverancier te worden? Lees meer over waar u terecht kunt voor een aanbesteding en hoe u hiervoor de grootste kans maakt.

Bekijk de tips