Urgentiewijzer

Wanneer er bij u een noodsituatie is ontstaan kunt u in de regio Alkmaar een urgentieverklaring aanvragen. De noodsituatie moet direct verband hebben met uw woonsituatie. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning in de regio Alkmaar.

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring krijgen. 

In deze situaties heeft u geen recht op urgentie

De volgende situaties zijn geen reden om urgentie te krijgen. Behalve als er ernstige psychische en/of lichamelijke problemen zijn. Hiervoor moet u wel al minstens 6 maanden in behandeling zijn.

a. Problemen met de woning in de zin van:

 1. ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning;
 2. een slecht onderhouden woning;
 3. als u door uw slechte gezondheid problemen heeft met tuinonderhoud, het huishouden, en het onderhoud van de woning;
 4. vrijwillige verkoop van de eigen woning;
 5. huuropzegging door verhuurder;
 6. onderhuur of een tijdelijk huurcontract.  

b. Problemen met de woonomgeving door:

 1. conflict met buren;
 2. lawaaioverlast van de directe omgeving;
 3. achteruitgang van de buurt.

c. Gezinsproblemen zoals:

 1. Inwonend bij iemand anders. Ook niet als dit met kinderen is;
 2. Zwangerschap.
 3. Echtscheiding/relatieverbreking. Ook niet als er kinderen zijn.
 4. Slechte ouder-kind relatie.
 5. Wanneer uw partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland bij u wilt laten wonen

d. Overige problemen zoals:

 1. Geen eigen woning of dakloos.
 2. Werk in de regio. 
 3. Terugkomst uit het buitenland.
 4. Wanneer u al lang op woonruimte wacht.
 5. Financiële problemen.

Ook andere situaties die hier niet zijn genoemd hoeven geen recht op urgentie te geven. 

In deze situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als:

 • Er een zeer ernstige psychosociaal probleem en/of een medisch probleem is. U moet daarvoor al langer dan 6 maanden in behandeling zijn. De instantie waar u onder behandeling bent, verklaart dat uw problemen met uw woning te maken hebben. En niet anders opgelost kunnen worden dan met een andere woning.
 • U mantelzorg geeft of krijgt. Lees hiervoor de informatie over urgentie mantelzorg.

Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a. U moet de huidige woonruimte verlaten buiten eigen schuld;
 • b. U bent aantoonbaar niet in staat zelf binnen 6 maanden andere passende woonruimte te vinden; 
 • c. De huidige woonruimte is niet geschikt of niet geschikt te maken binnen 6 maanden 
 • d. U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van één van de gemeenten in de regio Alkmaar of u bent maatschappelijk gebonden