Aanvraag urgentie mantelzorg

U wilt verhuizen omdat u mantelzorg geeft of krijgt. Daarom wilt u verhuizen naar een sociale huurwoning in de regio Alkmaar.

Voorwaarden:

 1. De persoon die zorg nodig heeft, krijgt zorg vanuit de Wlz (CIZ), of:
  • krijgt begeleiding vanuit de Wmo.
  • krijgt wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet
  • krijgt persoonlijke verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet
  • krijgt hulp vanuit de Jeugdwet

  Indicatie bijvoegen.

 2. Er is een noodzaak tot zorg en dit kan de mantelzorger geven.
 3. Er is minimaal 8 uur per week mantelzorg nodig. Verdeeld over ten minste 4 dagen per week. Dit moet voor een periode van ten minste 1 jaar nodig zijn.
 4. Er moet professionele zorg aanwezig zijn.
 5. De gemeente vraagt aan een deskundige instantie of er mantelzorg nodig is.
 6. Het is nodig dat u minder dan 5 kilometer van elkaar afwoont.
 7. De aanvrager heeft op dit moment zelfstandige woonruimte.
 8. De persoon die mantelzorg nodig heeft, mag niet in een instelling wonen.
 9. Er is niet eerder urgentie verleend vanwege mantelzorg.
 10. Er zijn geen huurschulden.
 11. Aanvrager is niet bekend bij een instantie vanwege veroorzaken overlast.