Grondgebruik

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een stukje ‘snippergroen’ te kopen of te huren. Onder snippergroen (-stroken) worden stukken gemeentegrond verstaan. Ze hebben over het algemeen een geringe afmeting (maximaal 200 m²) en geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte.

 

Kosten

De gemeente is op basis van landelijke regelgeving verplicht haar eigendommen marktconform te verhuren en te verkopen. Voor de aankoop van snippergroen hanteert de gemeente een verkoopprijs van € 170,- per m², kosten koper.  Om de verkoop van snippergroen te stimuleren wordt momenteel een korting van 40% gegeven op de reguliere verkoopprijs. De verkoopprijs met korting bedraagt € 102,- per m² , kosten koper.

De kosten koper betekent dat er kosten bovenop de verkoopprijs per m² zijn. Het gaat dan om 2% overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten, inclusief inmetingskosten. Deze kosten komen voor rekening van koper.

Als het aan te kopen perceel groter is dan 200 m², of als de aankoop van de grond extra bebouwing mogelijk maakt, wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie. De verhuurprijs van snippergroen bedraagt € 3,40 per vierkante meter per jaar. Hierbij geldt een minimum verhuurprijs van € 50,- per jaar.

Aanpak

Als u snippergroen wilt kopen of huren, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan per e-mail of per brief. De aanvraag moet bestaan uit:

  • Een tekening en/of foto’s waarop duidelijk wordt aangegeven waar het stukje snippergroen zich bevindt.
  • Een inschatting van de grootte van de grond.
  • Een vermelding of u eigenaar of huurder bent van het aangrenzende perceel.
  • Gegevens van de aanvrager, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een verklaring waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.

U richt uw aanvraag aan de afdeling VTH, team Grondzaken van gemeente Langedijk via e-mailadres: info@gemeentelangedijk.nl. U kunt uw brief versturen naar:

Gemeente Langedijk
T.a.v. afdeling VTH, team Grondzaken
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude

 

Beoordeling van de aanvraag

Per concreet geval beoordeelt de gemeente aan de hand van verschillende toets- en besluitcriteria of een strook grond in aanmerking komt voor verkoop of verhuur. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:

  • De aanwezigheid van kabels en/of leidingen.
  • Eventuele toekomstige ontwikkelingen met de betreffende grond.
  • De verkeersveiligheid.

Daarnaast stelt de gemeente zichzelf de vraag of uitgifte van de grond leidt tot een ondoelmatig indeling van de eigendommen of het beheer van de openbare ruimte. De aanvraag wordt door verschillende beoordelaars van afdeling VTH, team Grondzaken bekeken. Zij geven hun advies of de betreffende grond verkocht/verhuurd mag worden. Het duurt circa zes tot acht weken voordat u schriftelijk uitsluitsel krijgt over uw verzoek.

 

Relevante links

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, team Grondzaken via telefoonnummer 0226 - 33 44 33 of per e-mail via info@gemeentelangedijk.nl t.a.v. Team Grondzaken.