Wonen

 • Snippergroen

  Snippergroen is een stukje openbaar groen op gemeentegrond, dat grenst aan uw huisperceel. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze grond van ons kopen, bijvoorbeeld ter uitbreiding van uw tuin. Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van snippergroen, of het gebruik hiervan.

 • Woningurgentie

  In noodgevallen kunt u voorrang aanvragen voor een sociale huurwoning. Daar heeft u een urgentieverklaring voor nodig. In de urgentiewijzer leest u of u mogelijk in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

 • Kapvergunning bomen

  Wilt u een boom kappen omdat deze te groot of ziek is? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningscheck doen. Volg de instructies van de gemeente wanneer u een boom wilt kappen.

 • Buurtbemiddeling

  Langedijk is een hechte gemeenschap. Tóch komt burenruzie wel eens voor, bijvoorbeeld door rommel, geluidsoverlast, stank of verschillende leefwijzen. Komt u niet uit een conflict met de buren, dan kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling.

 • Recreatieverblijven

  Recreatieverblijven zijn, zoals het woord al zegt, bedoeld om te recreëren. Bewoning van vakantiehuisjes, chalets, stacaravans en dergelijke is in de gemeente Langedijk niet toegestaan.

 • Nee-ja-sticker

  Ontvangt u liever geen ongeadresseerde reclame en/of huis-aan-huisbladen? Vraag dan de antireclamesticker aan.

 • Verstopt riool

  Kijk bij een verstopt riool goed waar de verstopping zit. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in en betaalt u de kosten zelf. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Doe dan een melding.

 • Grondwater

  Als de grondwaterstand langere tijd te hoog of te laag is, kan dit enorme problemen geven. Houten funderingspalen, waarop gebouwen steunen, gaan rotten als het grondwater heel diep zit, met eventuele verzakkingen tot gevolg. Te hoge grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld leiden tot vocht in huis. Grondwater kan soms door verontreinigde grond stromen waardoor de verontreiniging verspreidt en tot ver buiten de plaats van de bodemverontreiniging kan komen. Omdat de stroming zo langzaam gaat, kan een (kortdurende) verontreiniging langdurige gevolgen hebben. Zowel overheid als particulier moet grondwater daarom schoon houden.

 • Regenwater

  Het riool kan soms een grote hoeveelheid regenwater niet aan waardoor er langere tijd plassen op de weg kunnen komen te staan. Plassen op straat kunnen ook veroorzaakt worden door het wegprofiel; als de weg een beetje verzakt is. Over het algemeen komen plassen op straat voornamelijk voor bij een gemengd rioolstelsel als de overstorten (richting het oppervlaktewater) het overtollige water niet meer aan kunnen. Uiteraard komt dit voor in extreme gevallen van neerslag. Het kan gebeuren dat er naast overlast ook waterschade optreedt.