Uitschrijven Basis Registratie Personen (BRP)

Inwoners die verhuizen, zijn verplicht om hun nieuwe adres schriftelijk door te geven aan de nieuwe gemeente waarin ze wonen (artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)). Dat dienen ze te doen binnen vier weken voor de adreswijziging tot vijf dagen erna. Na de aangifte wordt het nieuwe adres bijgeschreven in het Basis Registratie Personen (BRP).

Het doen van deze melding is wettelijk verplicht maar toch doet niet iedereen aangifte. Dat is best te begrijpen. Het is goed mogelijk dat deze mensen geen weet hebben deze verplichting of hun aangifte per abuis zijn vergeten.

Waarom uw nieuwe adres aangeven?

Staat uw nieuwe adres in de BRP, dan bent u er zeker van dat u (afhankelijk van uw inschrijving in Nederland/ indien van toepassing) documenten kunt aanvragen zoals reisdocumenten en een rijbewijs. Maakt u aanspraak op pensioenopbouw, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan verandert dit niet door toedoen van uw nieuwe adresvermelding. Staat u met uw oude adres ingeschreven in de BRP, dat kunnen de bovengenoemde rechten worden stopgezet. Het is dus voor u belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Druk met het achterhalen van nieuwe adressen

De medewerkers van Burgerzaken van gemeente Langedijk doen er alles aan om de nieuwe adressen van inwoners die zijn verhuisd te achterhalen. “Het betreft maandelijks zeven tot tien inwoners van Langedijk die verhuizen zonder hun nieuwe adres kenbaar te maken. We zijn druk bezig deze mensen op te sporen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoongesprekken, social media en het bekijken van oude verhuisaangiften. Verder benaderen we mensen die de (nog?) niet te achterhalen personen kennen; zij kunnen wellicht de juiste informatie geven.”

Namen in Langedijk Informeert en op de website

Wij publiceren op onze gemeentepagina in Langedijker Nieuwsblad en hier op onze website de namen van mensen die (nog?) niet te traceren zijn. Zij kunnen zich melden tot uiterlijk vier weken na publicatie van de namen. Ook vragen wij iedereen die kennis heeft van het adres van de vermeldde personen dit te laten weten via het e-mailadres Burgerzaken@gemeentelangedijk.nl. Eveneens publiceren wij de namen van de mensen die zich niet hebben gemeld na vier weken na publicatie van het voornemen tot uitschrijving. Voor hen geldt (ambtshalve) uitschrijving uit BRP. Deze procedure is mogelijk op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP.