Handleiding en spelregels buurtpreventie

Bij buurtpreventie gebruiken bewoners van een buurt een berichtendienst (applicatie) op hun telefoon, bijvoorbeeld WhatsApp, om verdachte situaties in hun buurt te kunnen signaleren. Ze maken een 'groep' aan en kunnen daarbinnen berichten over verdachte situaties naar elkaar sturen. Het doel van buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte situaties, in de eigen woonomgeving, snel met elkaar te delen.

U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via buurtpreventie kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buren verderop. Daarbij maakt u gebruik van een berichtendienst zoals WhatsApp, Google Hangouts of Telegram. Deze berichtendiensten zijn doorgaans gratis voor mensen met een smartphone. Een groepsgesprek in een berichtendienst kan de veiligheid in uw buurt verbeteren. Het initiatief om een groep op te zetten en leden te werven ligt bij buurtbewoners zelf. De politie en gemeente ondersteunen bewoners hierin. Op die manier helpen inwoners de politie bij het signaleren van verdachte situaties. Samen zorgen we zo voor een veilige woon- en leefomgeving. Wilt u ook een berichtengroep in uw buurt opstarten, leest u dan de handleiding op deze pagina. Aan de deelname aan buurtpreventie zijn namelijk wat spelregels verbonden.
 

1. Minimumleeftijd

Wij raden aan een minimumleeftijd voor deelname aan een berichtengroep van 18 jaar in te stellen.
 

2. Beheer

Er is één beheerder van de groep. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leden van de groep en kan mensen aan de groep toevoegen of verwijderen. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. Tip: laat een beheerder van een berichtengroep uit een andere buurt deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw berichtengroep nog groter!
 

3. Wijkagent of gemeente

De wijkagent en gemeente nemen niet direct deel aan berichtengroepen. Een berichtengroep is een burgerinitiatief, er kan snel geschakeld worden met de politie door het alarmnummer 112 of 0900-8844 te bellen. Die oproep wordt altijd beantwoord, een wijkagent of gemeente is niet 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en paraat. De politie komt in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 

4. Verdachte situaties/heterdaad

Een berichtengroep is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de berichtengroep, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen tientallen telefoontjes naar de politie worden gepleegd. De berichtengroep heeft vooral een signalerende functie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.
 

5. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 

6. Geen overbodige berichten

Een berichtengroep is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is raadzaam om de berichtengroep alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden gestart.
 

7. Gebruik de SAAR-methode

Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie (SAAR-methode):

Signaleer.
Alarmeer 112.
App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen).
Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 

8. Borden, aanmelden en vragen

De gemeente Langedijk moedigt buurtpreventie en oplettende burgers aan om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Bewoners die het initiatief nemen om een berichtengroep op te zetten, kunnen een aanvraag voor borden doen bij de gemeente. Op deze borden staat een vermelding over buurtpreventie. U kunt uw aanvraag indienen door de gemeente een e-mail te sturen.

Het is mogelijk om de berichtengroep aan te melden op de website van Whatsapp Buurtpreventie Nederland en België. Zij bieden kosteloos een dienst aan waardoor berichtengroepen in kaart worden gebracht. De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze gegevens ligt bij een derde partij en niet de gemeente.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Langedijk. Dit kan door te bellen met 0226 33 44 33 of door een e-mail te sturen.