Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien toe op de handhaving van grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte.

Veiligheid en leefbaarheid worden steeds meer een zaak van alle partners in de veiligheidsketen. Dus niet alleen van de politie, maar ook van inwoners en de gemeente zelf.

Wat doet een boa?

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd om identiteitscontroles uit te voeren, boetes uit te schrijven en verdachten aan te houden. De prioriteiten voor de toezichthouder zijn bepaald door het college van Langedijk. Dit zijn:

  •     parkeeroverlast (foutparkeren en objecten op de openbare weg, zoals caravans en aanhangers),
  •     overlast door hangjongeren (maar niet bij uitgaansgelegenheden),
  •     evenementen (met uitzondering van evenementen op het Geestmerambacht, waarvoor speciaal toezicht wordt geregeld),
  •     wrakken in de openbare ruimte,
  •     het verkeerd aanbieden van huisvuil en
  •     overlast door honden.


Aanspreekpunt

Naast handhaving zijn de boa’s op straat ook een aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De boa’s werken nauw samen met de wijkagenten en kunnen zich, indien gevraagd, legitimeren als opsporingsambtenaar van de gemeente Langedijk.  


Heeft u een vraag of melding voor onze boa’s?

Bel de gemeente via 0226 - 33 44 33 of geef een melding door via deze website.