Pilot bootregistratie

De laatste jaren is het aantal klachten over het gedrag van waterrecreanten en gevaarlijke situaties op het water toegenomen. Om varen voor mens, dier en natuur plezierig te houden, is gemeente Langedijk gestart met een pilot bootregistratie. De pilot houdt in dat pleziervaartuigen die varen in de openbare wateren binnen het Rijk der Duizend Eilanden moeten zijn geregistreerd. De pilot loop tot en met 31 december 2022. Na deze periode wordt geëvalueerd en indien succesvol wordt bootregistratie permanent doorgevoerd.

Bootregistratie verplicht in Rijk der Duizend Eilanden

Pleziervaartuigen die varen in openbare wateren gelegen binnen het Rijk der Duizend Eilanden moeten vanaf 2 augustus 2021 geregistreerd zijn bij de gemeente en beschikken over een uniek registratienummer. Het landschapreservaat Oosterdel valt hier niet onder, het gaat om het woongebied: de eilanden en de Noorderplas. Na het verkrijgen van de gratis registratiestickers moet het registratienummer goed zichtbaar zijn aan beide zijden van de boot. Zie ook APV artikel 5:30d.

Bootregistratie

Download het kaartje

Uitgesloten zijn:

  • Vaartuigen met een landelijke registratie (Y-nummer)
  • Niet-gemotoriseerde vaartuigen
  • Elektrisch aangedreven vaartuigen
  • Vaartuigen geregistreerd bij Federatie Varend Erfgoed Nederland
  • Vaartuigen die bedrijfsmatig/commercieel gebruik worden

Categorieën vaartuigen die zijn uitgesloten van de registratieplicht mogen op eigen verzoek wel een registratie voeren.

Boot registreren

Registratie is gratis en kan vanaf 2 augustus gedaan worden via het aanvraagformulier. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail en wordt de bootsticker met uniek registratienummer verstuurd. U ontvangt voor beide zijden van de boot (stuurboord en bakboord) een sticker.

Vul het aanvraagformulier in

Afmelden of wijzigen bootregistratie

Heeft u geen boot meer? Of bent u niet meer van plan te varen in het Rijk der Duizend Eilanden? Meld u dan af voor de bootregistratie. Heeft u een andere boot en wilt u de bootregistratie omzetten? Of is de sticker losgelaten? Meld uw bestaande bootregistratie af en vraag een nieuwe  bootregistratie aan. Dit is noodzakelijk omdat iedere bootsticker uniek is en slechts eenmalig wordt uitgegeven. U ontvangt een bevestigingsmail van de afmelding/registratie.

Afmelden bootregistratie

Bootsticker verwijderen

Bij het verwijderen van de sticker kan een lijmlaag achterblijven op de boot. De lijmlaag kunt u verwijderen met een stickerverwijderaar.

Doel bootregistratie

Een zichtbaar registratienummer kan positief gedrag op het water stimuleren. Het registratienummer helpt bij het lokaliseren van de eigenaar. Hierdoor kan het gesprek aangegaan worden met overtreders en bij heterdaad constateren van een overtreding kan vaker gehandhaafd worden. De bootregistratie geeft ook informatie over het aantal boten in de gemeente, de kenmerken daarvan en de wijze van stalling. Dit geeft ons meer informatie om in de toekomst nog plezieriger en veiliger gebruik van het water mogelijk te maken voor iedereen.

Evaluatie

Gedurende de proefperiode worden meldingen en bekeuringen bijgehouden. Na het vaarseizoen 2021 wordt een tussentijdse evaluatie gehouden. Naar verwachting wordt de registratie doorgezet in 2022 en zal na het vaarseizoen 2022 een definitieve evaluatie plaatsvinden. Bij de definitieve evaluatie worden inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden betrokken.