Melding doen

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Werkt straatverlichting niet? Geef het aan ons door. We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte die we allemaal gebruiken veilig en schoon is.

Direct een melding doen

Waar kunt u een melding over doen

Hieronder ziet u over welke onderwerpen u een melding kunt doen.

Afval en ongedierte
 • Zwerfafval
 • Volle openbare vuilnisbakken
 • Plaagdierenbestrijding (alleen ratten)
 • Rolemmers blijven staan in de openbare ruimte

Rolemmer niet geleegd? Dat geeft u door via het formulier rolemmer melding.

Groen en (speel-)voorzieningen
 • Gemeenteplantsoen en -hofjes
 • Overlast door bomen en struiken
 • Zitbanken en picknicktafels
 • Pleinen en speeltuintjes
Openbare verlichting
 • Kapotte lantaarnpalen
 • Stoplichten
Verkeer en bestrating
 • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • Voetpaden en fietspaden
 • Drempels, wegversmallingen
 • Verkeersborden en –tekens
Water en riolering
 • Sloten en vaarten
 • Wateroverlast
Veiligheid, handhaving en vergunningen
 • Parkeeroverlast
 • Botenoverlast
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Dierenoverlast
 • Bouwtoezicht
 • Hangjongeren
 • Vaaroverlast
 • Vuurwerkoverlast

Andere meldingen

Aan de gemeente kunt u ook andere zaken doorgeven: